Арамидни влакна

Решение за автоматско вгнездување

Арамидни влакна

  • Арамидно влакно со висока јачина и одлична отпорност на топлина/пламен

    Арамидно влакно со висока јачина и одлична отпорност на топлина/пламен

    NOMEX® и KEVLAR® се ароматични полиамиди или арамиди развиени од DuPont.Терминот арамид потекнува од зборот ароматичен и амид (ароматичен + амид), кој е полимер со многу амидни врски кои се повторуваат во полимерниот синџир.Затоа, тој е категоризиран во полиамидната група.

    Има најмалку 85% од неговите амидни врски поврзани со ароматични прстени.Постојат два главни типа на арамиди, категоризирани како мета-арамиди и пара-арамиди и секоја од овие две групи има различни својства во врска со нивните структури.

Главни апликации

Главните методи за користење на Tecnofil жица се дадени подолу